Kontakt

Radmila Pinkavová Jirkovská, ACC

Vedoucí pracovní skupiny ICW

Blanka Hudecová, ACC

Regionální akce, komunikace s akreditovanými školami pro kouče

Jana Štěpánková

Kalendář akcí

Dana Mašlová

Galerie koučů,
Koordinátor Chomutov

Jan Novák, PCC

Koordinátor Ústí nad Labem, web